Travma nedir?

Günlük hayatımızda zorlayıcı durumları nitelemek için kullandığımız kelimelerden olabiliyor travma: “ne kadar travmatik bir olay”, “travmatize olmuş olmalısın”, “çok travma yaşamış”, “bu onun için büyük travma oldu” gibi.. peki ruh sağlığı alanında terim olarak neyi ifade ediyor travma kelimesi, hiç merak ettiniz mi? Bir olayın travma olarak tanımlanabilmesi için onu yaşayan kişide kaygı, korku, endişe“Travma nedir?” yazısının devamını oku

Toksik iyimserlik nedir?

Toksik iyimserlik; en kapsamlı tanımı ile, mutlu ve yapıcı bir bakış açısını ya da durumu, otantik duygu deneyimini inkar edecek, önemsizleştirecek ya da geçersiz kılacak şekilde genellemeyi ifade eder. Bu noktada, yapıcı ve iyimser bir bakış açısına sahip olmakla, zorlayıcı durumlarda yaşanan duyguları inkar ederek hep olumlu bir ruh halindeymiş gibi yaşamak arasındaki farkı görebilmek“Toksik iyimserlik nedir?” yazısının devamını oku

Sınır çizmek

İlişkilerde sınır çizmek, kimi zaman karşı tarafın engellendiğini, kısıtlandığını ya da reddedildiğini hissetmesine yol açsa da, aslında kişinin karşısındaki değil kendisi için yaptığı bir eylemdir. Karşı tarafın bu olası algısının aksine; sınır çizmek sıklıkla bir ilişkiyi bitirme değil, sürdürme çabasıdır. Yanlış anlaşılma endişesi ya da karşımızdakini incitme korkusu çoğu zaman diğerleriyle aramızdaki sınırları netleştirmemize engel“Sınır çizmek” yazısının devamını oku

Aşırı düşünenler burada mı?

İngilizcesi “overthinking” olan “fazla düşünme” ya da “aşırı düşünme”; aynı düşüncelerin zihinde sürekli dönmesi, bir nevi geviş getirilmesi durumu olarak tanımlanabilir. Aşırı düşünmenin, kabaca iki farklı şekilde ortaya çıktığı görülüyor: ilki olup bitmiş, geride kalmış olaylarla ilgili düşünceleri geviş getirme, ikincisi ise henüz olmamış olaylarla ilgili endişe verici düşünceleri tekrar tekrar düşünme.Bunların pek çok ortak“Aşırı düşünenler burada mı?” yazısının devamını oku

Duygularınızın ne kadar farkındasınız?

İnsanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli yedi temel duygu tanımlanmıştır. Bunlar; korku, üzüntü, öfke, tiksinti, utanç, coşku ve şaşkınlıktır. Temel duyguların amacı, bizi hayatta tutmaktır. Temel duygular bize neyin önemli neyin önemsiz olduğu, işlerin yolunda gidip gitmediği hakkında bilgi sağlarlar. Deneyimlerimizi bütünleştirerek bize anlam, değer ve yön verirler. Duygular yaşamın en önemli deneyimlerini yöneten, en derin“Duygularınızın ne kadar farkındasınız?” yazısının devamını oku

“An”da kalmak

Anda kalmayı başarmak, o anki algı, duygu ve düşüncelerimizi yargılamaksızın fark etmeyi ve kabul etmeyi ifade eder. O an etrafımızda olup biteni olduğu haliyle algılamak, fark edebilmek ve kabullenmek aslında doğuştan sahip olduğumuz bir yetenek olmakla birlikte modern yaşamın gerekleri bu yeteneğimizi arka plana itmemize sebep oluyor. “Mindfulness”, yani “bilinçli farkındalık” egzersizleri ile günlük hayatta““An”da kalmak” yazısının devamını oku

Psikoterapiden kimler yararlanabilir?

#psikoterapi sürecinin temelinde, psikolog ve danışanın kurduğu ilişki yer alır ve danışanın üzerinde çalışmak istediği sorunlar ele alınır. Bu sorunlar kişinin gündelik yaşamını kısıtlayan ya da engelleyen patolojiler kaynaklı olabilmekle birlikte; sadece psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler değil, herhangi bir alanda tıkanıklık ya da zorluk yaşadığını hisseden, yaşamını daha anlamlı bir şekilde sürdürmek isteyen herkes psikoterapi sürecine“Psikoterapiden kimler yararlanabilir?” yazısının devamını oku