“binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir adımla başlar.”

Lao Tzu

Hoş Geldiniz!

Psikoterapi kelimesi; psiko (Yunanca: psukhē) ve terapi (Yunanca: therapeia) sözcüklerinden oluşmaktadır. Psukhē, ruh ve zihin; therapeia ise iyileştirme anlamına gelir.

Psikoterapi sürecinin temelinde, psikolog ve danışanın kurduğu ilişki yer alır ve danışanın üzerinde çalışmak istediği sorunlar ele alınır. Bu sorunlar kişinin gündelik yaşamını kısıtlayan ya da engelleyen patolojiler kaynaklı olabilmekle birlikte; sadece psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler değil, herhangi bir alanda tıkanıklık ya da zorluk yaşadığını hisseden, yaşamını daha anlamlı bir şekilde sürdürmek isteyen herkes psikoterapi sürecine girebilir.

İçinde bulunulan şartların zorlayıcılığından bağımsız olarak; danışan, terapi seanslarında aktif rol alır ve psikoloğu ile birlikte yürüttükleri bu süreçte kendine, çevresine, hayata dair farkındalığını geliştirme şansı yakalar.

Bu süreç, terapistin danışan adına karar verdiği, ya da ona ne yapıp ne yapmaması gerektiğini dikte ettiği bir süreç değildir. Aksine, her danışanın terapi süreci kendine özel ve eşsizdir.

Terapist sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi ile, danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalığını arttırması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için ona rehberlik eder.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close